Testo Elektronik - Servis Hizmetleri

TESTO BACAGAZI ANALİZ CİHAZLARINDA GARANTİNİN İŞLEMEDİĞİ DURUMLAR

• Ölçüm kapasitesinin üzerinde kullanılması ( cihazın kullanım kapasitesi kullanma kılavuzunda yazmaktadır)
• Yılda en az bir defa olmak üzere periyodik bakıma gönderilmemesi
• Cihazın içine su girmesi, düşüp kırılması, kullanım koşullarının dışında kullanılması ( kullanım koşulları kullanım kılavuzunda belirtilmiştir)
• Arıza durumunda Testo Servis dışında başka birinin tamir etmeye çalışması

Yukarıda belirtilen durumlarda 2 yıl garantili cihazlarımız ve 4 yıl garantili sensörlerimiz de dahil olmak üzere garanti dışına çıkmaktadırlar. Bu konudaki hassasiyetinizi rica ederiz.

DUYURULAR
Testo Servis Bilgilendirmesi
Baca Gazı Analiz Cihazları Garanti Koşulları
Bakım Sözleşmesi
Soğutma Analizörleri Kampanyası
Baca gazı Garanti Kaydı
Termal Kamera Ek Garanti Kaydı